Flere av produktene våre produseres hos Oslo Produksjon & Tjenster (OPT) på Økern. OPT sin visjon er å utvikle medmennesker gjennom arbeid og ivareta arbeidstakernes ulike behov for utvikling og tilrettelegging i arbeidet. De har fokus på å levere kvalitet i alt de gjør; noe vi absolutt kan skrive under på etter flere besøk innom produksjonslokanene deres.
Som arbeidsmarkedsbedrift bidrar OPT med å gi arbeidstrening til personer som av ulike grunner har redusert arbeidsevne, og gir dem muligheten til å bygge videre på sine kompetanser og erfaringer. OPT er eid av Oslo Kommune, og målet med arbeidsmarkedsbedriften er å tilrettelegge for arbeidsinkludering og bistå med å få folk tilbake i jobb. I tillegg til å produsere for oss, har OPT en stor og profesjonell gardinproduksjon med ordinært ansatte og mye teknisk utstyr. Målet er at de som er i arbeidstrening også kan delta i denne produksjonen.
Vi synes det er fantastisk å vite at både køya og tarpen vår produseres i et arbeidsmiljø hvor utvikling av medmennesker og deres kompetanse settes i første rekke.

LOKAL PRODUKSJON

Lær mer om produksjonen

VÅRE DESIGNPRINSIPPER

Se våre produkter

HVORDAN VELGER VI MATERIALER?

Les mer om våre materialer

VÅRE UTFORDRINGER

HVER ENESTE DETALJ TELLER